GeschiedenisOp 28 maart 1919 werd de ‘Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Blijham’ opgericht. Voor een bedrag van 1000 gulden werd een stuk grond aangekocht en in 1920/1921 werd voor nog geen 20.000 gulden een school met twee lokalen en een onderwijzerswoning gebouwd. De school werd op 2 mei 1921 feestelijk geopend. Hoofdmeester werd de heer A.R.J. Bazuin en onderwijzeres mejuffrouw F.J. Geukema. Het vak ‘Nuttige Handwerken’ werd verzorgd door mevrouw Bazuin.

De ledenvergadering van 30 april 1930 was bijzonder omdat er voor het eerst dames aanwezig mochten zijn. Het getik van vele breipennen was een nieuw geluid: tijdens de vergaderingen zijn heel wat sokken en kousen ontstaan!
Na tien jaar, in 1931, waren er al zoveel leerlingen dat er een derde leerkracht kon worden aangesteld. Tijdens de oorlogsjaren probeerde men de school zo gewoon mogelijk draaiende te houden. Regelmatig werd er met de leerlingen geoefend wat ze moesten doen als er een luchtalarm zou zijn en in de school werden grote bakken met zand geplaatst om een eventuele brandbom direct te kunnen blussen. In 1944 steeg het leerlingenaantal omdat er 13 evacués uit het westen van het land op school kwamen. Aan het eind van de oorlogsperiode werd de school gevorderd om de uit Duitsland teruggestuurde NSB-ers te huisvesten en later als slaapruimte voor vluchtende Duitse soldaten.
In de vijftiger jaren moest ieder dubbeltje worden omgedraaid en veel bestuursleden en ouders deden vrijwilligerswerk voor de school om geld uit te sparen. De oude kachels in de lokalen werden nog steeds gestookt met turven die vaak werden opgehaald uit de Wedderbergen.
In 1966 nam na 35 jaar hoofdmeester K. Jelsma afscheid van de school en werd hij opgevolgd door meester A. Rook. In 1967 werd besloten de grote oude linden en de esdoorn op het schoolplein te laten kappen zodat de nieuwe ramen in de voorgevel beter zichtbaar werden.
In 1976/1977 werd de school grondig verbouwd en kregen de leerlingen tijdelijk les in de voormalige huishoudschool (voor ons nu de voormalige bibliotheek). In 1982 werd de school uitgebreid met een speelwerklokaal voor kleuters, een speelplaats en een zandbak en kreeg de school de naam “De Loopplank”. In maart 1985 startte de bouw van de gemeenschapsruimte zodat zowel de kleuter- als de lagere school klaar waren om op 1 augustus 1985 samen de basisschool te vormen.

In 1986 nam meester A. Rook na twintig jaar afscheid van de school en werd meester M. Wever benoemd. Het schoolteam bestond inmiddels uit vier personen en er werd hard gewerkt om d.m.v. een Schoolwerkplan het onderwijs te moderniseren.
Eind tachtiger jaren verschenen de eerste computers op De Loopplank en ontstond er een overblijfregeling zodat kinderen tussen de middag op school konden blijven eten. In de negentiger jaren stond het bestuur toe dat leerkrachten in een duobaan mochten gaan werken en steeg het aantal personeelsleden. In 2007 werden in alle leslokalen digitale schoolborden geplaatst. Inmiddels is De Loopplank al jaren opgenomen in de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oost-Groningen (na nog een fusie: VCO Midden- en Oost Groningen) en wordt er samengewerkt met 20 andere basisscholen in de regio.

In de zomer van 2016 is er grondig verbouwd in de school. Overal zijn nieuwe plafonds en nieuwe vloeren gekomen. De toiletruimtes zijn vernieuwd en alles is opnieuw geschilderd in lekkere frisse kleuren. Ook is er nieuw meubilair aangeschaft voor in de gangen. Hier kunnen kinderen zelfstandig of in kleine groepjes aan het werk.
        

 In de zomer van 2017 is er verbouwd voor Kindercentrum 'Poppiez".

                             
De locatie in Blijham is en blijft kleinschalig in opvang. Ze verzorgen opvang van 0-13 jaar, dagelijks tussen 7.00 uur en 18.00 uur.
Ook verzorgen zij de VSO en BSO in de school,  ook dit is een kleinschalig opvang. Dit biedt de mogelijkheid om leuke activiteiten buitendeurs te doen.