Scholing team:

Stichting LeerKRACHT
Stichting LeerKRACHT biedt praktische hulpmiddelen om samen met collega’s en leerlingen iedere dag het onderwijs te verbeteren. Denk aan effectieve werksessies, onderlinge feedback en gezamenlijk lesontwerp. Zo creëer je een cultuur op school waarin iedereen van en met elkaar leert.

Het programma van Stichting leerKRACHT kent vier instrumenten die scholen kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van verbetering: 

Bordsessies: dit zijn effectieve, korte werksessies, waarin je wekelijks met de schoolleiding (leerling)resultaten bespreekt, doelen bepaalt en verbeteracties afspreekt.

Gezamenlijk lesontwerp: doelen van het bord vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Bereid samen je lessen voor, bepaal per les wat je wil bereiken en innoveer zo je het onderwijs.

Lesbezoek en feedback: leraren kijken bij elkaar in de les en bespreken of het gezamenlijk lesontwerp het gewenste effect op de leerling heeft. 

Feedback van de leerling: leerlingen kunnen een goede inspiratiebron voor verbetering zijn. Ze geven je feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen. Zo zorg je voor leerlingbetrokkenheid. Dit doen we d.m.v. de leerlingarena.


Kanjertraining
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

In het schooljaar 2018-2019 wordt de Kanjertraining verder in praktijk gebracht. 
In het schooljaar 2020-2021 heeft het team een nacholingsdag gevolgd van de Kanjertraining zodat alle leerkrachten Licentie B nu hebben.