Visie op ouderbetrokkenheid

 

Wij vinden een goed contact met de ouders van onze leerlingen belangrijk. We weten dat een goede samenwerking tussen school en ouders een bijdrage levert aan de prestaties die kinderen op school leveren.
Hieronder kunt u lezen hoe wij graag met u willen samenwerken aan een optimale
basisschoolperiode voor uw kind.
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Inmiddels voldoet onze school aan de 10 gestelde criteria voor ouderbetrokkenheid die het CPS heeft opgesteld. Criteria waar een school met een goede ouderbetrokkenheid aan moet voldoen. In augustus ’15 hebben we het
certificaat ontvangen en daar zijn we natuurlijk trots op!

1: Waarom wij de samenwerking met ouders zo belangrijk vinden:

Wanneer school en ouders elkaar kennen en vertrouwen en wanneer de communicatie tussen beiden goed verloopt, kan de school het onderwijs voor elk kind zo goed mogelijk inrichten. Het leren kan dan thuis verder gaan, doordat u ernaar vraagt en erover praat met uw kind. Kinderen presteren beter op een
school die een goed contact heeft met de ouders. En dat is wat wij graag willen: “Eruit halen wat erin zit”, zowel wat betreft leren als ook in de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind.
In de samenwerking met ouders vinden wij het van belang dat de onderlinge verwachtingen helder zijn.
Onze verwachtingen van u en ook wat u van ons mag verwachten, treft u
daarom hieronder aan.

   

 

2. Wat verwachten wij als school van ouders:

Weet u hoe u het beste kunt bijdragen aan de leerprestaties van uw kind?
Door uw kind regelmatig te vragen hoe het was op school en wat ze die dag
het leukst of het minst leuk vonden. En door zo nu en dan een handje te
helpen bij het oefenen van leerstof. Maar ook door de leerkracht van uw kind
te informeren wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, of wanneer u grote
veranderingen in gedrag signaleert.

3: Wat mag u als ouders van school verwachten:

Ieder kind is uniek en heeft een eigen onderwijsbehoefte. U mag van ons verwachten dat wij het leerstofaanbod afstemmen op de ontwikkeling van uw kind om zo het beste uit uw kind te halen.
De school richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, maar daarnaast ook op het gebied van creativiteit en de noodzakelijke vaardigheden op sociaal, cultureel en lichamelijk gebied.
U mag van school verwachten dat zij op een respectvolle manier omgaat met leerlingen en ouders.