RGM in de klas

RGM staat voor Ronnie Gardiner Methode, een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. RGM in de Klas is een nieuwe toepassing van RGM, speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

In het lesprogramma van RGM in de Klas worden beweging, concentratie, timing, coördinatie, anticipatie en geheugen geoefend op speciaal voor de oefeningen gecomponeerde muziek. De oefeningen worden opgebouwd van eenvoudig naar steeds een beetje uitdagender.Omdat er in de oefeningen zowel visuele als auditieve als sensomotorische prikkels gecombineerd worden, worden de hersenen optimaal gestimuleerd om nieuwe verbindingen en netwerken aan te leggen. Dit blijkt een goede invloed te hebben op de motorische en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
Daarnaast is RGM een uitstekende energizer die tussen het harde werken door voor nieuwe energie in de klas kan zorgen.

Met RGM in de Klas worden er regelmatig (bij voorkeur aan het begin van de schooldag) beweegmomenten gecreëerd en worden de hersenen tegelijkertijd geoefend in verschillende cognitieve functies: o.a. concentratie, coördinatie, geheugen, timing, anticipatie, (senso)motoriek. Daarnaast krijgen de kinderen, door middel van de oefeningen, de basis van Algemene Muzikale Vorming mee.

Uit steeds meer wetenschappelijke studies blijkt: er is een direct verband tussen lichaamsbeweging en cognitief functioneren. Kinderen die regelmatig bewegen presteren beter op executieve taken (uitvoerende functies zoals planning, organisatie en werkgeheugen) en zijn beter in staat irrelevante prikkels te negeren of te onderdrukken (inhibitie) en gefocust te blijven. (Donnelly & Lambourne 2011)

Ook muziek en vooral ritme dragen bij aan het vergroten van cognitieve vermogens: onderzoek toont aan dat taal- en leesvermogen verbeteren als kinderen hun ritmische en muzikale vaardigheden ontwikkelen. (Bonacina et al. 2018)