Scholing team:

Dit schooljaar (2021-2022) gaat het team zich verder verdiepen in Boeiend Onderwijs. Hoe kunnen we goed, boeiend onderwijs aan onze kinderen geven in deze tijd? Hoe kunnen we nieuwe inzichten zoals kennis over ons brein gebruiken voor het leren? We krijgen hier hulp bij van Natuurlijk Leren.
Het team volgde in schooljaar 2017-2018 de Kanjertraining.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

In het schooljaar 2018-2019 wordt de Kanjertraining verder in praktijk gebracht. 
In het schooljaar 2020-2021 heeft het team een nacholingsdag gevolgd van de Kanjertraining zodat alle leerkrachten Licentie B nu hebben.