Medezegenschapsraad:
    

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op en aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
De medezeggenschapsraad vergadert ca. zes keer per jaar gezamenlijk met de schoolcommissie. Voorafgaand aan de schoolcom. vergadert de medezeggenschapsraad kort apart.
Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad (MR):
mevr. S. Weijtmans
Hoofdweg Wedderveer 9, 9698 PA Wedde
Mevr. A. Jager
Bovenlanden 6, 9697 NX Blijham
Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad (MR):
Mevr. E. Beijes-Visser 
Mevr. D. van der Werff (lid van de G.M.R.)
.